Tehnologija

Videonadzor

Videonadzorni sustavi djeluju preventivno a glavna njihova zadaća je odvratiti potencijalnog počinitelja od izvršenja kaznenog djela. Ukoliko se neželjena radnja desi pomoću videonadzornog sustava možemo utvrditi okolnosti kaznenog djela.

Funkcionalnost samog sustava određuju želje investitora, projektirano rješenje, izbor opreme, lokacija kamera i konačno podešavanje sustava. Izbor je velik i ono što je zajedničko velikom broju sustava je da svi one rade korektno u idealnim uvjetima koji podrazumijevaju dobre i ravnomjerne uvjete osvjetljenja i blizinu promatranog događaja. Nažalost, većina kaznenih djela i namjernih opstruiranja sustava se događa u uvjetima koji su daleko od idealnih. Stoga je, ovisno o riziku za promatrani objekt, sustav potrebno oblikovati tako da funkcionira u maksimalnom postotku vremena i da ga nije moguće sabotirati. Jedno od prvih pitanja koje je potrebno postaviti prije oblikovanja sustava je vezano uz glavnu funkciju sustava - ima li budući sustav za svoj cilj odvraćanje, detekciju, prepoznavanje ili identifikaciju osoba.

Među sustavima koje nudimo osnovna je podjela na analogne sustave i IP sustave. Analogni sustavi predstavljaju stariju i zrelu tehnologiju koja je i dalje dovoljno dobra za većinu objekata, ali ima tehnološko ograničenje po pitanju rezolucije pa je pomoću nje teško uočiti neke vrlo sitne detalje. S druge strane, IP tehnologija omogućava niz prednosti po pitanju veće rezolucije slike, skalabilnosti sustava i inteligentne videoanalitike. Izbor tehnologije koju je potrebno koristiti ovisi o zahtjevima i specifičnosti samog objekta te je pogrešno govoriti da je određena tehnologija bolja od one druge u svim slučajevima. Već sama namjena sustava bitno određuje smjer kojim će projektant ići po pitanju tehničkih karakteristike sustava.

Istovremeno, postoji niz dodatnih funkcionalnosti koje je moguće implementirati uz pomoć videonadzornih sustava i time pomoći olakšavanju poslovnih procesa ili prepoznavanju nepravilnosti među njima. Neki od primjera su:

  • prepoznavanje tablica na automobilu s automatskim otvaranjem ili zatvaranjem rampe ukoliko se broj nalazi u bazi podataka
  • automatsko alarmiranje ukoliko se neki objekt kreće u suprotnom smjeru od predviđenog (npr. izlazi benzinskih stanica na autocestama)
  • neuobičajeno velika količina kretanja u određenom području