Tehnologija

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Svrha kontrole pristupa je zaštititi od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte ili njihove dijelove. Može biti mehanička (rampe), elektronička ili kombinirana a što će se koristiti ovisi o ugroženosti i o tome treba li kontrolirati pristup pješaka, vozila i / ili radnih strojeva. Primjena sustava je u velikom porastu jer sve veći broj tvrtki želi kontrolirati pristup i tako čuvati vrijednosti i informacija te nadzirati zaposlene. Rastu primjene doprinose pad cijena uređaja i dostupnost novih tehnologija identifikacije i komunikacije. Osim zaštitne funkcije u smislu prevencije kriminala, primjena kontrole pristupa značajno podiže razinu sigurnosti te olakšava i ubrzava poslovanje u smislu redukcije troškova, oslobađanja resursa i kvalitetnije analitike.

Sustavom se mogu otkloniti mnogi sigurnosni nedostaci te smanjiti gubici jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska, usmjeravanje posjetitelja, kontrolu kretanja posjetitelja i zaposlenika, vremensko ograničavanje kretanja, upravljanje ovlastima pristupa sa središnjim administriranjem, nadzor i otkrivanje zlouporabe ovlasti te zaštitu prostora od posebne važnosti.

Za postizanje pune funkcionalnosti treba unaprijed definirati ciljeve primjene sustava i osmisliti jasnu i cjelovitu politiku kontrole pristupa. Tako će biti izbjegnuta implementacija disfunkcionalnih ili predimenzioniranih sustava. Sustav treba osmisliti u ranoj fazi projektiranja objekta i pri tome paziti na kriterije zadovoljstva korisnika: sigurnost, jednostavnost, proširivost, estetika, usklađenost s propisima.

Na tržištu su dostupne različite tehnologije na kojima se bazira sustav kontrole pristupa, a najraširenija je identifikacija beskontaktnom karticom. Dostupne su kartice koje sadrže samo kôd te kartice koje uz kôd sadrže i memoriju za pohranjivanje podataka. Samostalni (standalone) sustavi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su zbog pristupačne cijene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je ugroženost manja može se primijeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sustav. Sustavi povezani na računalo omogućavaju veću fleksibilnost i integraciju pa se primjenjuju u zahtjevnijim aplikacijama. Biometrijska identifikacija se primjenjuje kada je bitno točno identificirati osobu koja ulazi u štićeni prostor. Za identifikaciju se koriste pojedine fiziološke karakteristike ili karakteristike ponašanja koje se razlikuju od osobe do osobe. Najčešća biometrijska identifikacija danas je identifikacija otiskom prsta koja se zbog jednostavnosti koristi u aplikacijama u kojima je bitna brzina.