Tehnologija

Implementacija IT rješenja

Ispravno dimenzionirana i kvalitetno izvedena mrežna infrastruktura predstavlja okosnicu uspješnog poslovanja svakog poduzeća. Ovisno o veličini poduzeća, a posebno o konkretnim poslovnim zahtjevima, za svako poduzeće odabire se optimalno rješenje. Usluga implementacije mrežne infrastrukture uključuje početno dimenzioniranje sustava sukladno potrebama i zahtjevima, instalaciju opreme te održavanje sustava nakon puštanja u rad. 

Mrežnu infrastrukturu možemo podijeliti na LAN i WLAN (bežične) mreže. Osim što predstavlja osnovu svake IT infrastrukture, LAN mreže povećavaju poslovnu produktivnost i konkurentnost poduzeća tako što omogućavaju uvođenje novih aplikacija i usluga poput glasa i videa. Za kritične dijelove sustava potrebna je visokopuzdana LAN i WAN arhitektura koja zadovoljava stroge kriterije prijenosa i sigurnosti.

WLAN mreže predstavljaju sve popularnije rješenje za prijenos podatkovnog i glasovnog prometa. Sama implementacija uključuje analizu prostora koju će bežična mreža pokriti (kontrola slobodnih kanala, utvrđivanja radijusa pokrivanja antena i prepreka u komunikaciji), implementaciju i konfiguraciju Access Pointova, implementaciju bežičnih kotrolera za nadzor i kontrolu AP-ova, odvajanje pristupa za interne korisnike i goste i sl.

Mrežna komunikacijska rješenja uključuju preklopnike, usmjerivače, uređaje za bežično povezivanje te proizvode za sigurnost mreže.