Programi opreme

Portafoni

Portafoni su vrlo jednostavni sustavi kontrole prolaza koji osim svoje uloge onemogućavanja pristupa štićenim prostorijama vrlo često imaju i komunikacijsku ulogu. Glavna razlika u odnosu na složenije sustave kontrole prolaza odnosi se na potrebu akcije čovjeka na prijemnoj strani da bi se nekome omogućio ulaz u štićeni objekt.

Mogućnosti su brojne i polaze od jednostavnog sustava koji spaja jedan pozivni uređaj na ulazu u objekt s jednim prijemnim uređajem u objektu pomoću kojeg se mogu otvoriti vrata s električnom bravom. Ovakva rješenja uobičajena su u malim uredima i obiteljskim kućama. Složeniji sustavi mogu povezati jedan pozivni uređaj s nizom prijemnih uređaja kao što je slučaj u stambenim zgradama. S druge strane, u poslovnim objektima može postojati potreba spajanja više pozivnih uređaja koji se nalaze na različitim ulazima u zgradu s jednim pozivnim uređajem koji se nalazi na recepciji.

Po pitanju načina komunikacije uređaji se uglavnom dijele na sustave s glasovnom komunikacijom i uređaje s videokomunikacijom. Moguće je dodavanje raznih dodatnih funkcionalnosti kao što su stavljanje čitača s otiskom prsta, tipkovnicom ili čitača za beskontaktne kartice na ulaz kako bi se omogućio nesmetan ulaz osobama koje imaju ovlasti za ulaz u štićene prostore.